Překlady s integritou
Knihy, články a jiné texty


Proč překlady s integritou?

Protože věřím, že vše, co děláme, by mělo být v souladu s tím, kdo jsme, čemu věříme a kam směřujeme. A proto se věnuji překladům takových knih, které sama považuji za přínosné, které čtenáře někam posunou či potěší, protože jedině pak má takový překlad smysl. Pokud děláte něco, s čím nesouhlasíte či nerezonujete, vždy se to projeví na výsledku a u knih je to okamžitě patrné.

Mé počátky v překládání knih

V tomto odvětví jsem vlastně začala tím, že jsme s kolegy toužili vydat v češtině sérii Kryonových knih, které channeloval a napsal Lee Carroll - nádherná poselství a informace důležité pro náš osobní i celosvětový posun. To se nám podařilo (společně s nakladatelstvím Ben, Wikina a Citadella postupně vydáváme všechny knihy sepsané Lee Carrollem a Monikou Muranyi, a také 3 sady karet - dvě od Moniky Muranyi a jednu od Amber Wolf - velmi zajímavé). Pro rok 2019 také připravujeme vydání knihy Probuzení vnitřního delfína od Jana Lemuriho. Již se těším, kam dál tato cesta povede... 
P.S.: Pro všechny zmíněné autory jsme úspěšně uspořádali nádherné semináře a workshopy a v budoucnu plánujeme jejich pokračování...